Sangs rgyas bkra shis (Lo ba Village, Gcn tsha thng Township, Gcn tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province)